Küsitlus Harjumaa vabaühenduste jätkusuutlikku rahastuse kohta

Küsitlus on suletud!

Suur tänu kõigile vastajatele. Uuringus osales 56 Saue ühendvallas tegutsevat MTÜ-d ning maikuu jooksul postitan kindlasti ka oma blogisse kokkuvõtte tulemustest.

Kaunist kevadet

Diana Poudel

_____________________________________

Selle küsitluse eesmärgiks on välja selgitada Harjumaal tegutsevate MTÜ-de võimalused rahastuse leidmiseks, et läbi viia soovitud tegevusi oma liikmetele ja sihtrühmadele. Uurimustöö käigus püüame välja kaardistada enamlevinud rahastamisallikad ning püüame saada parema ülevaate ootuste ja tegelikkuse kattuvusest.

Antud uurimstöö viivad läbi Anita Jürson ja Diana Poudel ning seda uurimustööd kasutatakse Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ning samuti saadetakse koopia töö tulemustest EMSL-i, mis hetkel tegeleb teemaga, kuidas muuta kolmanda sektori rahastus läbipaistvamaks ja jätkusuutlikumaks kolmanda sektori jaoks.

Oleme väga tänulikud kõigile Harjumaa MTÜ-de esindajatele, kes leiavad 10 minutit aega selle ankeedi täitmiseks. Kui olete huvitatud töö kokkuvõttest, siis jätke oma kontakt ankeedi lõpus või kui soovite vastata täielikult anonüümselt, siis andke oma huvist töö tulemuste vastu märku e-posti aadressil poudel@ut.ee